Beazonosították a Ben-Hurból ismert katona-mecénás palotáját

A Ben-Hur, Lew Wallace regényének főhőséhez kapcsolódó leleteket sosem találnak majd a régészek, hiszen Ben-Hur sohasem létezett.

Ellentétben Marcus Valerius Messalla Corvinusszal, aki 1. században épült palotájának romjait most sikerült beazonosítaniuk Elba szigetén az Archeo Color Association régészeinek.

Az épületet már az 1960-as években feltárták, azonban nem voltak egészen biztosak afelől, hogy ki lehetett egykori építtetője. A kutatók sejtették, hogy a Ben-Hur című regényből, majd az Oscar-díjas filmből is ismert Marcus Valerius Messalla lehet a rejtélyes, egykori tulajdonos.

A palota az 1. század végén egy tűzvészben leégett, s lényegében alig maradt a környékén olyan anyag amely komoly alapjául szolgálhatott volna eredetének azonosítására.

Azonban a manapság felkeltették a kutatók figyelmét a helyszínen talált doliumok (nagy méretű, bor tárolására egykor szolgáló agyagedények), melyek mindegyikén a következő feliratot találták: „Készítette Hermias, Marcus Valerius rabszolgája.” A hat doliumon ugyanakkor a felirat mellett megtalálható még a H. E. monogram is, illetve egy Pilnius által elmesélt történet ábrázolása.

A korában jól ismert egykori harcos, majd gazdag mecénás többek között annak kapcsán szerezte hírnevét, hogy ő volt az, aki jótékony támogatása alá vette Ovidiust, a kor egyik legjelentősebb költőjét. Marcus Valerius Messalla Corvinus egyébként Octavianus seregének tagjaként részt vett az actiumi csatában is i. e. 31-ben.

Az információban mégiscsak igen gazdag, hat darab, épségben megmaradt dolium annak köszönhetően élte túl a palota nagy részének leégését, hogy valószínűleg nem volt még kiégetve. Ennek köszönhetően a tűz nemhogy megsemmisítette volna az edényeket, de éppen hogy hosszú, szinte örök életet biztosított azok számára, s nem utolsó sorban kiváló leletanyagot a régészeknek.

Ha Messala elbai palotája nem sérült volna meg ilyen módon az 1. században, valószínűleg sohasem tudjuk meg, hogy az övé volt.

 

civilhetes.net