Meglepő mértékű együttműködés volt a szomszédos országok egykori titkosszolgálatai között

Egy a napokban rendezett nemzetközi konferencián, melynek szervezésében a Nemzeti Emlékezet bizottsága is részt vállalt, többek között arra is rávilágítottak az előadók, hogy az egykori szocialista országokban igen komoly mértékben igyekezetek együttműködni az államvédelmi hatóságok, melyek közül a legkeményebb és leghatékonyabb vitathatatlanul a Stasi volt.

Még annak ellenére is, hogy ügynökeinek csak nagyon elenyésző töredéke beszélt idegen nyelveket…

A kutatások szerint a leglelkesebb együttműködőket a bolgár és a csehszlovák ügynökök között lehetett megtalálni, s e két ország titkosszolgálataira mindennek köszönhetően a szovjet központ alapos és összetett kiszolgálása volt jellemző.
Ugyanakkor például a hazánkban működő szolgálat tagjainak jelentős része nem szívesen végezte munkáját, így egy-egy személy megfigyelésének feladatát azért is bízták sokszor több emberre, mert nem bíztak a felületesen működő ügynökökben, akiket sok esetben erőszakkal vettek rá az operatív munkára.

A Stasi azonban nem csupán a szovjet elvárásoknak a leghatékonyabb megfelelő hálózat volt, de önmagát egyfajta „Nagy Testvérként” aposztrofálta a szomszédos tagállamokkal szemben. Így például Romániában egészen 1964-ig kihelyezett központtal „segítette” a román kollégák munkáját, mely valójában olyannyira erőteljes beavatkozást jelentett, hogy a Securitate már kifejetetten követelte az NDK-s megfigyelők és operatív vezetők hazaküldését a hatvanas évek közepére.

Érdekes azonban, hogy a Stasi ügynökei közül még a magasabb beosztásban lévők közül is csak nagyon kevesen beszélték az aktuálisan „támogatott” ország nyelvét, így csupán utasításokat eszközölhettek, s a megfigyelés konkrét folyamatiban mindössze közvetetten, fordítás útján tudtak közreműködni. Ennek ellenére vehemensen dolgoztak.

A NDK állambiztonsági minisztériumának anyaga ma már szabadon kutatható. Ez különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen az egykori „gyarmatok” jelentős részében csak nehézkesen, rengeteg engedély beszerzésével, vagy sokszor sehogyan sem vizsgálhatóak külsős kutatók számára az egykori hírszerzési akták.

 

civilhetes.net